www.don.sk
Main
Counter Strike
Links
Galeria
Fun
NORSKO 2009
Games
Bulharsko 2010

Aktuálny stav
ICQ status:
Posledná aktuálizácia: 25.1.2013

Podporované projekty

www.studio49.sk - full service advertising company

www.dovrecka.sk - Portál plný zábavy

www.cudzieslova.sk - open source project
www.hladamvztah.sk - prvá adresa pre vážne zoznámenie
query($qp); while ($row1 = $_SESSION['link1']->vystup()){ echo "

".urldecode($row1["nazov_hlsekcie"])."

"; $text = urldecode($row1["text_hlsekcie"]); } ?>
top_body

1. Garage Lan Party

17. až 19. 6. 2005 sa nám podarilo zorganizovaťmenšiu lanprty. Bola prvá "oficiálna", ale dopadla nad naše očakávania:), aj guľaš a trošku piva dopomohli k skvelej atmosfére :).

Zúčastnila sa elita :) sabinovského counterovského neba.

Menovite:
Don
Stalin
Ares
Kubjak
Richie
Hektor
Tescotaska
Ferco
Jakub
Jano

Ako hostia sa ukázali a podporili:
Luna666
Sheriff
Leo
Majkie


bottom_body